เลือกธีมสี

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี

ประเภทหน่วยงานบริการตรวจวัดระดับฮอร์โมน
ชนิดของการบริการภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่ตั้งกรุงธนบุรี
เบอร์ติดต่อ081-111-1111
เวลาเปิดให้บริการเปิด 10.00 น. ถึง 16.00 น.
เว็บไซต์https://www.google.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

บริการ

ยังไม่มีข้อมูลบริการ

รีวิวจากผู้ใช้บริการ

ยังไม่มีรีวิว

เลขที่ 88 ถนนติวานนท์ 3 (แยก 16) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

02 968 8019

02 968 9885

คุยกับ Gen AI