เลือกธีมสี

เราต่างก็อยู่ในวงจรการบูลลี่โดยไม่รู้ตัว #หยุดทุกการบูลลี่

GenDHL

25

0

ความคิดเห็น

กลับ

เลขที่ 88 ถนนติวานนท์ 3 (แยก 16) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

02 968 8019

02 968 9885

คุยกับ Gen AI