หน่วยบริการทั่วประเทศ

SWING

เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.30-19.00 น.

092 361 6754

โรงพยาบาลกลาง หน่วยบริการผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม

ปิดให้บริการทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 16.00 – 20.00 น. หน่วยผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ติดต่อสอบถามและนัดตรวจ 0-2220-8000 ต่อ 10350 วันราชการ เวลา 13.00 – 15.30 น

0 2220 8000 ต่อ 10350

โรงพยาบาลตากสิน Love Care Clinic

เปิดทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

09 8539 9746

คลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ KCMH Gender Health Clinic

เปิดทำการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.

0 2256 5286 หรือ 0 2256 5298

เลขที่ 88 ถนนติวานนท์ 3 (แยก 16) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

02 968 8019

02 968 9885

คุยกับ Gen AI