เลือกธีมสี

Enantone

ราคา 6,383 บาทชื่อตัวยา คือ leuprorelin acetateประเภทของยา - ประเภทฉีดกลุ่มของยา - หญิงข้ามเพศเป็นชายขนาดยา - 3.75 mgข้อบ่งชี้ - ลดการสังเคราะห์ steroid hormones ในรังไข่และอัณฑะสรรพคุณยา - หยุดการผลิต testosterone ในอัณฑะของเพศชาย และ estrogen ในรังไข่ของเพศหญิง

Tag:การสื่อสารตัวตนในโรงเรียน, การสื่อสารตัวตนกับครอบครัว,

โพสต์โดย: The One

7

0

ทดสอบสร้างโพส

What is Lorem Ipsum?Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Tag:การสื่อสารตัวตนในโรงเรียน,

โพสต์โดย: Nurse

2

0

เลขที่ 88 ถนนติวานนท์ 3 (แยก 16) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

02 968 8019

02 968 9885

คุยกับ Gen AI