เลือกธีมสี

โรงพยาบาลกลาง หน่วยบริการผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม

ประเภทหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชนิดของการบริการบริการตรวจวัดระดับฮอร์โมน
สถานที่ตั้งชั้น3 อาคารร้อยปี100ปี 514ถนนหลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ0 2220 8000 ต่อ 10350
เวลาเปิดให้บริการปิดให้บริการทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 16.00 – 20.00 น. หน่วยผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ติดต่อสอบถามและนัดตรวจ 0-2220-8000 ต่อ 10350 วันราชการ เวลา 13.00 – 15.30 น
เว็บไซต์http://www.klanghospital.go.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

บริการ

ยังไม่มีข้อมูลบริการ

รีวิวจากผู้ใช้บริการ

ยังไม่มีรีวิว

เลขที่ 88 ถนนติวานนท์ 3 (แยก 16) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

02 968 8019

02 968 9885

คุยกับ Gen AI