เลือกธีมสี

แบบประเมินสุขภาพจิต

1. กลัวทำงานผิดพลาด
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
2. ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
3. ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงินหรือเรื่องงานในบ้าน
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
4. เป็นกังวลกับเรื่องสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น้า เสียง และดิน
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
5. รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
6. เงินไม่พอใช้จ่าย
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
7. กล้ามเนื้อตึงหรือปวด
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
8. ปวดหัวจากความตึงเครียด
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
9. ปวดหลัง
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
10. ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
11. ปวดศีรษะข้างเดียว
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
12. รู้สึกวิตกกังวล
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
13. รู้สึกคับข้องใจ
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
14. รู้สึกโกรธ หรือหงุดหงิด
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
15. รู้สึกเศร้า
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
16. ความจำไม่ดี
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
17. รู้สึกสับสน
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
18. ตั้งสมาธิลำบาก
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
19. รู้สึกเหนื่อยง่าย
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4
20. เป็นหวัดบ่อย ๆ
ความเครียดระดับ 1
ความเครียดระดับ 2
ความเครียดระดับ 3
ความเครียดระดับ 4

เลขที่ 88 ถนนติวานนท์ 3 (แยก 16) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

02 968 8019

02 968 9885

คุยกับ Gen AI