เลือกธีมสี

แบบประเมินภาวะซึมเศร้า

1. เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร
ไม่มีเลย
เป็นบางวัน 1-7 วัน
เป็นบ่อย > 7 วัน
เป็นทุกวัน
2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้
ไม่มีเลย
เป็นบางวัน 1-7 วัน
เป็นบ่อย > 7 วัน
เป็นทุกวัน
3. หลับยากหรือหลับๆตื่นๆหรือหลับมากไป
ไม่มีเลย
เป็นบางวัน 1-7 วัน
เป็นบ่อย > 7 วัน
เป็นทุกวัน
4. เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง
ไม่มีเลย
เป็นบางวัน 1-7 วัน
เป็นบ่อย > 7 วัน
เป็นทุกวัน
5. เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป
ไม่มีเลย
เป็นบางวัน 1-7 วัน
เป็นบ่อย > 7 วัน
เป็นทุกวัน
6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือครอบครัวผิดหวัง
ไม่มีเลย
เป็นบางวัน 1-7 วัน
เป็นบ่อย > 7 วัน
เป็นทุกวัน
7. สมาธิไม่ดี เวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
ไม่มีเลย
เป็นบางวัน 1-7 วัน
เป็นบ่อย > 7 วัน
เป็นทุกวัน
8. พูดช้า ทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น
ไม่มีเลย
เป็นบางวัน 1-7 วัน
เป็นบ่อย > 7 วัน
เป็นทุกวัน
9. คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี
ไม่มีเลย
เป็นบางวัน 1-7 วัน
เป็นบ่อย > 7 วัน
เป็นทุกวัน

เลขที่ 88 ถนนติวานนท์ 3 (แยก 16) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

02 968 8019

02 968 9885

คุยกับ Gen AI